Strona Główna UMP
Niestacjonarne Studium Podyplomowe Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Farmaceutyczny
Katedra i Zakład Bromatologii
60-354 Poznań, ul Marcelińska 42
Kierownik Niestacjonarnego Studium Podyplomowego Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego:
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski
Tel. 61- 854-71-97
Koordynator zajęć:
Dr n. farm. Izabela Bolesławska
e-mail:  ibolesla@ump.edu.pl, Tel. 61- 854-71-92
Sekretariat: 
Alfreda Zielińska
e-mail: azielin@ump.edu.pl, Tel/fax. 61-854-71-98

Rachunek bankowy: Bank Handlowy  S.A. Warszawa, Oddział w Poznaniu                

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 (z dopiskiem Bromatologia – Studium Podyplomowe)


Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (doc) (pdf)

UWAGA PT SŁUCHACZE VI EDYCJI NSPDiPŻ

Opłatę za I semestr należy uiścić do dnia 23 października 2014 r..

Potwierdzenie proszę przesłać drogą mailową lub faxem na adres Sekretariatu KiZB.


Informacje ogólne

V Edycja NSPDiPŻ

VI Edycja NSPDiPŻ - Rekrutacja

 
statystyka
 
© 2011 Katedra i Zakład Bromatologii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu