Strona Główna UMP
Szanowni Państwo,
Słuchacze Niestacjonarnego Studium Podyplomowego Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego.
     Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim naszym Słuchaczom
          życzymy szczęścia, radości i nadziei.

                                          
Kierownik NSPDIPŻ wraz
                                      z współpracownikami i wykładowcami


                           

                          
Niestacjonarne Studium Podyplomowe Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Farmaceutyczny
Katedra i Zakład Bromatologii
60-354 Poznań, ul Marcelińska 42
Kierownik Niestacjonarnego Studium Podyplomowego Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego:
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski
Tel. 61- 854-71-97
Koordynator zajęć:
Dr n. farm. Izabela Bolesławska
e-mail:  ibolesla@ump.edu.pl, Tel. 61- 854-71-92
Sekretariat: 
Alfreda Zielińska
e-mail: azielin@ump.edu.pl, Tel/fax. 61-854-71-98

Rachunek bankowy: Bank Handlowy  S.A. Warszawa, Oddział w Poznaniu                

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 (z dopiskiem Bromatologia – Studium Podyplomowe)


Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (doc) (pdf)

 Uwaga!

Szanowni Państwo.

Absolwenci IV edycji Niestacjonarnego Podyplomowego Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego. Przypominamy i jeszcze raz serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia świadectw i dyplomów, która odbędzie się w dniu 15 marca 2014 roku w Sali Senackiej Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego 37b (parter). Rozpoczęcie uroczystości - godz. 11.00.

                                                           Kierownik

                                                           NPSDiPŻ

 

 

Szanowni Państwo Słuchacze V edycji NPSDiPŻ,

Uprzejmie informuję, że podpisane przez Państwa umowy o świadczeniu usług edukacyjnych zostały wysłane Pocztą Polską w dniu 9 stycznia 2014 r.

Jednocześnie przypominam, że po opłaceniu każdego semestru należy wysłać potwierdzenie wpłaty do sekretariatu na nr faksu 61 854 71 98 lub w wersji PDF drogą mailową.

A. Zielińska             

Sekretariat Studium          
Informacje ogólne
V Edycja NSPDiPŻ

I. zjazd połącznony z Inauguracją - 19 i 20 października 2013 r..

Uroczysta Inauguracja odbędzie się w gmachu Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, sala 202, ul. Bukowska 70 o godzinie 10:00.

Zmiana terminów nastąpiła z przyczyn niezależnych od Kierownictwa Studium.
 
statystyka
 
© 2011 Katedra i Zakład Bromatologii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu